6.1. В памет на загиналите вуканчани 1912-1913г. , 1915-1918г. , 1944-1945 г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

Паметник

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Вукан

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра на с. Вукан

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Войнишки

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

300/80/120 Факел

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранитни блокове и плочи

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

28 имена на загиналите

В памет на загиналите вуканчани

1912-1913г. , 1915-1918г. , 1944-1945 г.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 1. Аврам Веселинов Попов
 2. Захари Мелтенов Попов
 3. Стоян Гюров Попов
 4. Стоян Гюров Груев
 5. Никола Рангелов Кукошин
 6. Йосиф Милтенов Бинин
 7. Мито Гоцев Бинин
 8. Захари Иванов Тодоров
 9. Георги Иванчев Пъкин
 10. Йосиф Златанов Шундов
 11. Страти Николов Груев
 12. Рангел Станков Докторов
 13. Йордан Павлов Груев
 14. Владимир Таков Попов
 15. Ставри Иванчев Попов
 16. Христо Рангелов Христов
 17. Александър Иванов Токалин
 18. Иван Митов Груев
 19. Никола Антониев Дойчинов
 20. Симо Антониев Дойчинов
 21. Ставри Божков Дойчинов
 22. Стефан Марков Величков
 23. Милтен Дойчинов Мариин
 24. Гиго Георев Шоилев
 25. Радоица Джоков
 26. Петър Тодоров Станоев

Има

15.

СНИМКА

Приложение №2

Има

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Освежаване, нова изписване на надписите и боядисване на оградитеТърсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия