Регистър на военните паметници в област Перник

        На територията на област Перник 96 военни паметника, паметни плочи, морени и възпоменателни надписи.

Информацията за тях е диференцирана по общини:

1. Военни паметници в община Брезник

2. Военни паметници в община Земен
3. Военни паметници в община Ковачевци
4. Военни паметници в община Перник
5. Военни паметници в община Радомир
6. Военни паметници в община Трън
Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия