Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
 

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1, 2, 3 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Перник

     Политически кабинет      

Областен управител

Васил Михайлов

Подадена пред Министерския съвет

Заместик областен управител

Мирослав Стоицев

Подадена пред Министерския съвет

                                Администрация                      Вх. № и дата

Главен секретар

Цветана Пиралкова

51/05.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Експерт
"Връзки с обществеността"

Габриела Владимирова

57/13.01.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Обща администрация

Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Директор

Мариана Михайлова

50/02.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен счетоводител

Юлиана Арнаудова

64/04.05.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Старши юрисконсулт

Ива Станилова

39/14.10.2013г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
"Човешки ресурси"

Светлана Петкова

54/09.12.2014г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен специалист ОМП

Петко Петков

23/04.10.2010г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен специалист ПРАДКД

Симона Томова

72/09.06.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт по
НП "Старт на кариерата"

Антоан Димитров

75/03.08.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт по
НП "Старт на кариерата"

Надя Тасева

79/17.02.2017г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Специализирана администрация

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Директор

Стефка Петрова

56/13.01.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен юрисконсулт

Елена Иванова

55/08.01.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт „Административен контрол”

Биляна Лазова

26/10.01.2011г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Регионално развитие”

Екатерина Петрова

65/24.09.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Регионално развитие”

Изабела Борисова

30/18.07.2011г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Регионално развитие”

Любомир Тасев

59/05.02.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Регионално развитие”

Росица Рангелова

68/18.12.2015г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Старши експерт
„Регионално развитие”

Диана Кирилова

58/16.01.2015 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
"Регионално развитие"

Марчела Василева

73/12.07.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Държавна собственост”

Бистра Тодорова

33/02.04.2012 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Главен експерт
„Държавна собственост”

Боряна Сандова

01/15.11.2008 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
„Държавна собственост”

Иглика Мартинова

06/15.12.2008 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт
„Държавна собственост”

Ана Момъкова

77/07.11.2016г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Младши експерт по
НП "Старт на кариерата"

Евгени Михайлов

78/17.02.2017г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Изпълнител-шофьор

Митко Райков

76/23.03.2016 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Финансов контрольор

Тодор Георгиев

67/02.10.2015 г.   /assets/images/M_images/pdf_button.png /assets/images/M_images/pdf_button.png

Забележка:Декларациите на служителите от Областна администрация Перник са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Перник и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Последна промяна от Вторник, 16 март 2017г. 15:00 ч.


Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия