Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 2/ 11.01.2018г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол
03.11.17 г.

2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД-162/ 07.11.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Веселин Петров

Архив3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 161/ 07.11.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.11.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Протокол 04.05.17 г.

Протокол 08.11.17 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-146/ 05.10.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

Протокол 26.09.17 г.

5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР-18/
28.08.2017 г.

Утвърден правилник
на заседание на
съвета проведено на 07.03.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
инж. Любомир Тасев

Архив6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ива Станилова

Архив

План за действие на съвета

Протокол 07.03.17 г.
Протокол 19.12.17 г.

Отчет на Плана за действие на съвета

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-23/ 11.12.2017г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

Дневен ред за

заседание на 15.12.17 г.


 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед №РД-145/ 04.10.2017г.

Правила за работа на съвета, утвърдени на заседание на 10.10.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

Протокол 10.10.17 г.

 

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД- 128/ 22.08.2017г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 13.11.2017г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Протокол 07.04.17 г.

Протокол 07.09.17 г.

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх.Екатерина Петрова

Архив11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 5/ 11.0.2018г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Росен Симеонов

Технически секретар:

Ваня Банкова

Архив

Протокол 24.04.17 г.

Протокол
09.03.17 г.

Протокол
15.02.17 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД- 129/ 22.08.2017г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив


Протокол 11.09.17 г.

Протокол 26.10.17 г.

13

Областна комисия по транспорт

Заповед № РД-2/ 08.01.2018г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 22.06.17 г.

Протокол 09.01.17 г.

14

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед № РД- 172/ 21.11.2017г

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол
04.04.17 г.

Протокол 29.11.17 г.

 

15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед №РД- 148/ 06.10.2017г.

Проект на правила за работа на
комисията

 

Утвърдени правила за работа на комисията през 2016 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

Протокол 08.06.17 г.

Протокол 04.12.17 г.

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД- 142/ 02.10.2017г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

Протоколи:

-26.01.17 г.

-02.02.17 г.

-30.05.17 г.

-06.06.17 г.

-21.06.17 г.

-03.07.17 г.

-12.07.17 г.

-25.07.17 г.

-03.08.17 г.

-10.08.17 г.

-20.09.17 г.

-20.10.17 г.

-09.11.17 г.

-27.11.17 г.

-17.12.17 г.

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед № РД-95/ 27.06.2017 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Невена Кирилова


Архив

График на проверки
18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП-18/ 28.07.2017г.

  Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков
Протокол 24.02.17 г.

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия