Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2018 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 2/ 11.01.2018г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

Архив

 

2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД-162/ 07.11.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Веселин Петров

Архив 

3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 161/ 07.11.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.11.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив

 

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-146/ 05.10.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Биляна Лазова

Архив5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР-18/
28.08.2017 г.

Утвърден правилник
на заседание на
съвета проведено на 07.03.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
инж. Любомир Тасев

Архив6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ива Станилова

Архив

 

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-23/ 11.12.2017г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив
 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед №РД-145/ 04.10.2017г.

Правила за работа на съвета, утвърдени на заседание на 10.10.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

 

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД- 12/ 22.01.2018г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 13.11.2017г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

 

 

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх.Екатерина Петрова

Архив11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 5/ 11.0.2018г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Росен Симеонов

Технически секретар:

Ваня Банкова

Архив

 

 

 

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД- 129/ 22.08.2017г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив


 

13

Областна комисия по транспорт

Заповед № РД-2/ 08.01.2018г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 09.01.18 г.

 

14

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед № РД- 172/ 21.11.2017г

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

 

15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед №РД- 148/ 06.10.2017г.

Проект на правила за работа на
комисията

Утвърдени правила за работа на комисията през 2016 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

 

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД- 142/ 02.10.2017г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

Протоколи:

-17.01.18 г.

-01.02.18 г.

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед № РД-95/ 27.06.2017 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Невена Кирилова


Архив

График на проверки
18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП-18/ 28.07.2017г.

  Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

 


  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия