Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 
Съобщение за определяне на изпълнител на застраховка на сграда и имущество на ОА - Перник  - документът можете да видите тук
 
Пояснение относно процедура за "Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна администрация - Перник" - документът можете да видите тук
 
 
Покана за доставка на канцеларски материали за Областна администрация - Перник

Покана

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия