Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.

Втора публична покана за участие в обществена поръчка с предмет на дейност:

„Подмяна на два броя асансьорни уредби във вход „Б” на административната сграда на Областна администрация Перник – поетапно строителство – етап 1”, находящ се в гр. Перник 2300, пл. „Свети Иван Рилски” №1Б, по Проект „Красива България”

Номер на поканата: 9029653

 

pdf buttonПублична покана АОП

pdf buttonУтвърдена документация

WordIconУсловия за участие

pdf buttonМетодика

WordIconАдминистративни сведения за участника - Образец 1

WordIconДекларация за посещение на обекта - Образец 2

WordIconДекларация от участника/подизпълнител - Образец 3

WordIconДекларация по чл.47 от ЗОП - Образец 4

WordIconДекларация по чл.47 от ЗОП - Образец 4.1

WordIconДекларация по чл.47 от ЗОП - Образец 4.2

WordIconДекларация основни договори - Образец 5

WordIconПриложение - Договор СМР

Excel-2010Приложение - Оферта

WordIconДекларация работници - Образец 6 ПП

WordIconДекларация материали - Образец 7

WordIconДекларация за гаранционни срокове - Образец 8

Excel-2010График за изпълнение на СМР/СРР - оферта - Образец 9

WordIconЦеново предложение - Образец 10

WordIconДекларация за приемане на договора - Образец 11

WordIconДекларация оборот - Образец 12

WordIconДекларация закрила заетост - Образец 13

WordIconТехническо предложение - Образец 14

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия