ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ ” ЗАСЕДАВА НА 23.06.2011 Г.

На 23.06.2011г., от 13.00 ч., в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе третото редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници”, при следния дневен ред:

1.Приемане на Областен регистър и картотека на военните паметници, намиращи се на територията на Пернишка област, след направените допълнения от общините за изпуснати или непосочени такива.

2. Разглеждане и приемане на документи, относно ремонт на военни паметници на територията на областта, които общините могат да представят на заседанието.

3.Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия