Контакти

Адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1Б,  п.к. 2300

БУЛСТАТ: 113055670

Телефон: +359 64 99 10, Факс: +359 76 60 47 55, Моб. тел.: +359 882 630 458

Работно време на Центъра за административно обслужване: от 9:00 ч. до 17:30 ч. без прекъсване

Работно време за администрацията: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.

Банкова сметка на ОА Перник:

IBAN: BG13UBBS80023113781310

BIC: UBBSBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Областен управител Ирена Соколова
e-mail: oblast@pk.government.bg 
тел. +359 76 649910
Заместник областен управител Иво Иванов
e-mail: i.ivanov@pk.government.bg 
тел. +359 76 649934      
Заместник областен управител инж. Васил Павлов
e-mail: v.pavlov@pk.government.bg 
тел. +359 76 649931     
Главен секретар Цветана Пиралкова
e-mail: piralkova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649916
Експерт
      "Връзки с oбществеността"    
Милен Миланов
e-mail: press@pk.government.bg 
тел. +359 76 649913
 
Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Директор    Мариана Михайлова
e-mail: m.mihailova@pk.government.bg
тел. +359 76 649951
Главен счетоводител Юлиана Арнаудова
e-mail: arnaudova@pk.government.bg
тел. +359 76 649952
Старши юрисконсулт Милена Василева
e-mail: m.valentinova@pk.government.bg
тел. +359 76 649957
Главен експерт "Човешки ресурси" Светлана Петкова
e-mail: s.petkova@pk.government.bg 
тел. +359 76 649953
Старши специалист ПРДКД Aна Момъкова
e-mail: a.momakova@pk.government.bg
тел. +359 76 649914
Главен специалист
"Отбранително-мобилизационна подготовка"
Петко Петков
e-mail: p.petkov@pk.government.bg 
тел. +359 76 649941
    Оперативни дежурни
e-mail: dejurni@pk.government.bg 
тел. +359 76 600101Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Изабела Борисова

e-mail:  i.borisova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649936

Главен юрисконсулт

Елена Иванова

e-mail:  e.ivanova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649946

Старши юрисконсулт

Михаела Асенова
e-mail: m.asenova@pk.government.bg
тел.: +359 76 649932

Главен експерт "Административен контрол"

Биляна Лазова

e-mail: b.lazova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649932

Младши експерт "Административен контрол"

 

Иванна Венева

e-mail: i.veneva@pk.government.bg

тел.: +359 76 649933

 

Главен експерт "Регионално развитие"

 арх. Екатерина Петрова

e-mail: e.petrova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649943

Старши експерт "Регионално развитие" 

инж. Диана Кирилова

e-mail:  d.kirilova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649944

Старши експерт "Регионално развитие" 

Ваня Банкова

e-mail:  v.bankova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649956

Старши експерт "Регионално развитие" 

Марчела Василева

e-mail:  m.vasileva@pk.government.bg

тел.: +359 76 649944

Главен експерт "Държавна собственост"

Бистра Тодорова

e-mail:  b.todorova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649945

Главен експерт "Държавна собственост"

Боряна Сандова

email:  b.sandova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649945

Младши експерт "Държавна собственост"

Иглика Мартинова

e-mail: i.martinova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649914

Изпълнител-шофьор

Александър Методиев

тел.: +359 76 649910Финансов контрольор

Йорданка Янева

e-mail: y.yaneva@pk.government.bg

тел.: +359 76 649954

Старши специалист

Дияна Борисова

e-mail: d.borisova@pk.government.bg

тел.: +359 76 649910

Старши специалист

Надя Тасева

e-mail: n.taseva@pk.government.bg

тел.: +359 76 649955


Асоциация по водоснабдяване и канализация

Главен секретар

Румяна Йотова

e-mail: avik@pk.government.bg

тел.: +359 76 649947

ВиК експерт

инж. Невена Кирилова

e-mail: avik@pk.government.bg

тел.: +359 76 649947

Финансов експерт

Кристина Георгиева

e-mail: avik@pk.government.bg

тел.: +359 76 649947

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия