Областният управител упражни правото си на глас в изборите за народни представители
26.03.2017
Областният управител Васил Михайлов изрази своя вот в изборите за народни представители за 44-то Народно събрание. Той пусна своята бюлетина в секция № 113, намираща се в спортна зала „Борис Гюдеров”.„Винаги съм упражнявал правото си на глас, от както се провеждат избори. Гласувам винаги, защото считам, че само с активната воля на народа можем да искаме по-добър живот и да кажем как да стане това. Гласувах и сега, с надеждата за промяна за една по-добра България, за България”, каза Михайлов.

Областният управител Васил Михайлов продължи обиколката си в общините от област Перник
23.03.2017
В навечерието на парламентарните избори, областният управител Васил Михайлов продължи обиколката си в общините от област Перник.Заедно със заместник областния управител Мирослав Стоицев се срещнаха с кметовете на Трън и Брезник.Основна тема на работните срещи беше готовността на общините за осигуряване на нормалното протичане на изборния ден и обезпечеността на изборния процес.По време на срещата със Станислав Николов, бяха обсъдени възможностите за реализация на основните приоритети и проекти на общината, пътят Трън – Стрезимировци, както и превръщането на Трън във все по-желана туристическа дестинация.Една от темите по време на дискусията с Васил Узунов бе реконструкцията и рехабилитацията на транспортната връзка...

Комисията по заетост одобри проектното предложение по Регионална програма за заетост и обучение 2017г.
22.03.2017
На заседание на Областната комисия по заетост бе прието и одобрено, проектното предложение на Областна администрация Перник, по Регионална програма за заетост и обучение 2017г. То обхваща и шестте общини на територията на областта. Размерът на исканите финансови средства по програмата са 73 402 лева. Планираното начало на изпълнение на програмата е 09.05.2017г. в рамките на 6 месеца. Чрез реализацията на Регионалната програма ще се осигури трудова заетост и условия за социална интеграция на безработни с ниска степен на образование или без квалификация. Планираното осигуряване на заетост е за 23 безработни лица на длъжности: общ работник, работник, поддръжка на пътища...

Областният управител Васил Михайлов проведе заключителна работна среща във връзка с провеждането на изборите за Народни представители на 26.03.2017 г.
22.03.2017
Областният управител Васил Михайлов проведе заключителна работна среща с организационно-техническите екипи на общините от област Перник, преди провеждането на изборите за Народни представители на 26.03.2017 г. В присъствие на заместник областния управител и ръководител на организационно-техническия екип екипа на ОА Перник - Мирослав Стоицев, на случаен принцип бяха раздадени печатите за запечатване на помещенията, в които ще съхраняват изборните книжа след провеждане на изборите. Печатът се ползва от комисия, определена със заповед на кмета на съответната община. За гласоподавателите от област Перник вече са доставени 126 500 бюлетини за предстоящите избори за народни представители. Избирателните списъци са предадени по утвърден ред на общинските...

Асоциацията по ВиК прие План за опазване на околната среда 2017-2021 г. на територията обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник
21.03.2017
В Областна администрация – Перник беше проведено редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.На председателстваната от областния управител Васил Михайлов среща бе представен и съгласуван План за опазване на околната среда /ПООС/ 2017-2021 г. на територията обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник, съгласно чл. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Планът е приет в съответствие с нормативните изисквания на МОСВ и МРРБ. Беше дискутирано и набелязването на конкретни мерки за подобряване качество...

Национален конкурс за художествена творба „Елиас Канети“ 2017
21.03.2017
През 2017 г. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе и Международно дружество „Елиас Канети“ отново обявяват конкурс за произведение по мисъл на бележития ни сънародник. Темата на тазгодишното издание е „Тайното сърце на часовника“ Елиас Канети (из „Записки 1942-1985“).В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Формата на участие може да бъде есе, стихотворение, рисунка или кратък разказ „характеропис”. Всяко училище може да участва с до три творби от всеки жанр. Творбите трябва да бъдат изпратени в срок до 07.04.2017 г. на e-mail: pgiu-ruse@jusoft.net или на хартиен носител на адрес: град Русе 7000,...

Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия