Новини
Областната епизоотична комисия обсъди взетите мерки за биосигурност след първия констатиран случай на Африканска чума по свинете в региона
01.10.2019
Няма нови огнища на Африканска чума по свинете (АЧС) в област Перник. Това заяви на ежеседмичното заседание на Постоянната областна епизоотична комисия областният управител Ирена Соколова.
На срещата присъстваха представители на институциите и общините.
„Въпреки, че няма констатирани нови огнища на заболяването в областта, мерките по превенцията и ограничителният режим остават. Особено ясно трябва да бъде заявено, че местното население, туристите, летовниците, ловците и др., следва да проявят разбиране относно наложените мерки. Същите трябва да ограничат достъпа си в инфектираните зони до прекратяване на карантинния период.”, заяви Соколова.
На заседанието стана ясно, че държавните горски стопанства на територията на региона изпълняват всички предвидени мерки за биосигурност и биобезапосност в инфектираните зони. 
Поставени са обозначителни забранителни табели в горските територии, попадащи в периметъра около констатирания случай, както следва: 
- Община Трън – с. Неделково, с. Лялинци, с. Парамун, с. Мракетинци, с. Филиповци, с. Бутроинци, с. Врабча, с. Проданча, с. Велиново и с. Милкьовци;
- Община Брезник - ловностопанските райони “Красава 1”, “Садовик” и “Станьовци”;
- Държавен ловностопански район (ДЛР) “Букова глава”;
Груповият лов на дива свиня, стартиращ на 5 октомври, също е забранен в тези зони.
Членовете на Областната епизоотична комисия гласуваха и взеха решение да не се разрешават дърводобивни мероприятия до изтичане срока на забраната в инфектираната 8-километрова зона, тъй като същите не се считат за неотложна дейност.
Продължават рутинните проверки за прасета тип „заден двор“, чиито стопани се опитват да избегнат доброволното клане. Ако някъде бъдат констатирани стопанства, в които все още се отглеждат домашни прасета при неотговарящи изисквания за биосигурност, на собствениците им ще бъдат съставени констативни протоколи и ще им бъде даден срок за ликвидиране на прасетата, посочи директорът на ОДБХ д-р Елза Драгомирова.
 
 
 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия