Новини
Областният управител свика междуинституционална работна среща към Областната епизоотична комисия
08.06.2019

Фокусът й бе поставен върху проблема с невъзможността ОДМВР - Перник да разследва случаи на насилие над животни заради липсата на специално обособени места за съхраняване и аутопсиране на трупни останки на територията на област Перник.
Представители на ОДМВР, ОДБХ, РИОСВ и общините Перник, Брезник, Трън и Земен, обсъдиха необходимостта от предприемане на конкретни мерки за разрешаването на казуса.
Ведомствата, отговорни както за сигурността на гражданите, така и за безопасността на животните, акцентираха върху възпрепятстването по изпълнение на законовите разпоредби на чл. 325 „а” и чл. 325 „в” от Наказателния кодекс. Същите гласят, че организирането или участието в боеве с животни,проявяването на жестокост към гръбначно животно, причиняването на смърт, тежко или трайно увреждане или неполагането на достатъчно грижи за него, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се криминализират.
През последните години са зачестили случаите на нехуманно и жестоко отношение и действия над гръбначни животни. Процедурата по разследване на подобен род престъпления е бавна и усложнена заради липсата на обособени места за съхранение и изследване на увредени или умъртвени животни на територията на общините от региона. Единствено в община Перник проблемът с транспортирането и съхраняването до предаването на трупните останки за екарисаж е временно решен.
Съществува възможност за сдружаване на две и повече общини за създаване на общ регионален център за съхранение и изследване на подобни случаи и вземане на проби. Обсъден беше и вариантът за закупуване на хладилен фургон или фризери с голям капацитет от страна на общините (или едно по-голямо хладилно помещение за цялата област).
Работната група излезе със становище, че в едномесечен срок общинските администрации трябва да представят обосновани намерения включващи конкретни предложения и набелязани мерки за координирането на последващи действия и механизми.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия