Новини
Прие се Регионалната програма "Заетост" на област Перник за 2019 г.
17.04.2019
На председателстваното от заместник областния управител - инж. Васил Павлов заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, се прие Регионалната програма по заетост на област Перник за 2019 г.
Тя предвижда наемането на 31 безработни лица от областта за срок от 6 месеца и ще стартира на 1 юни тази година. 
Директорът на Бюрото по труда – Перник, Росен Симеонов, изнесе и обобщена информация от първия етап на проучване сред работодателите за потребността от работна сила в област Перник за 2019 година.
Резултатите показват очакванията на работодателите за това наетите кадри да притежават набор от личностни качества като: самоконтрол и дисциплина, инициативност и предприемачески усет, способност за работа под напрежение.
Около една пета от анкетираните са посочили, че ще търсят нов персонал в следващите 6 месеца.
През следващите 12 месеца работодателите предвиждат да наемат специалисти с квалификация по следните професии, изискващи правоспособност и/или висше образование - оператори на металорежещи машини, машинни инженери и учители. За същия период не се очаква съществено търсене на работници без специална квалификация.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия