Новини
Областният управител и служителите на администрацията отчетоха изминалата година и планираха следващата
28.12.2018
Областният управител събра на традиционна среща служителите от Областна администрация Перник.
В края на годината експертите направиха равносметка и кратък отчет на постигнатите резултати в работата си. 
Всеки един резюмирано и с акценти представи преминаващата работна и лична година. Те споделиха оценката си за своята и екипната работа, заявиха очакванията, намеренията и желанията си за предстоящата административна 2019-та.
През 2018-та година служителите са участвали активно в над седемдесет обучения, повишаващи капацитета в сферите - електронно управление, защитата на личните данни, експертна и административна компетентност. Съвместно с ОДМВР - Перник и РДПБЗН - Перник са проведени превантивни учения свързани с действия при пожари и природни бедствия. Организирани са приемни за граждани с експертна помощ на специалистите по всички социално-икономически теми и проблеми.
Чрез заседанията на областните съвети и комисии, и през тази година е продължило доброто взаимодействие с териториалните структури от областта и неправителствените организации. 
Ирена Соколова изрази своята благодарност към екипа от служители на Областна администрация за прецизната, задълбочена и с внимание към детайлите работа. Тя им пожела заедно със здравето и радостта, да имат удовлетворение от работата си, което да съвпада с удовлетворението на гражданите потърсили услуга в Областна администрация. 
Експертите от Областна администрация споделиха удовлетвореност от постигнатото в работата през годината и дадоха заявката си за надграждане на експертност, ръководени от необходимостите и изискванията на дигиталното време и гражданите.
Традиционно, в края на срещата, областният управител уважи със специални подаръци всички служители и техните деца, а избраните късмети от новогодишната баница очертаха добра и ползотворна тенденция за 2019-та година.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия