Новини
Областният управител информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник
01.08.2018
По данни на РЗИ и „ВиК” ООД – Перник, и в качеството си на председател на АВиК-Перник, областният управител Ирена Соколова информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник.
Данните на този етап сочат, че водите в двете села са непригодни за питейно-битови цели. РЗИ-Перник е предприела необходимите действия за ограничаване употребата на питейната вода в населените места, а докато мярката продължи, хората ще бъдат снабдявани с вода, отговаряща на действащата нормативна уредба. „ВиК“ ООД гр. Перник от своя страна трябва да предприеме действия по информиране на населението, живеещо на територията на Банище и Бабица, както и кмета на община Брезник за наложеното ограничение. Дружеството трябва да почисти също водоснабдителната система и след това да изпрати последваща втора проба за анализ на водата и радиологичните й показатели. Иституциите, които следят за качеството на водата и ангажирани с темата – РЗИ и ВиК, чрез областния управител, ще уведомяват и издават необходимите препоръки спрямо актуалното състояние.
 
 
 
 
 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия