Новини
Проведе се второто редовно заседание на Областния съвет по сигурност
15.12.2017

Редовно заседание на Областния съвет за сигурност се проведе в Перник под председателството на заместник областния управител Иво Иванов.

Областният съвет за сигурност на област Перник е създаден със Заповед на областния управител Ирена Соколова в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията. В него са включени директорите на Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Териториална дирекция „Национална сигурност”, Военно окръжие, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.

На втората работна среща за тази година, актуализираният състав на съвета беше запознат с функционалните им задължения. На присъстващите бяха представени и документи регламентиращи дейностите на Съвета по сигурност.

В съответствие със законите на страната ни и е в съответствие с националните стратегически документи, всички институции разполагат с изготвени планове за действие при кризисни ситуации, терористични атаки и преминаване във военно положение. В тях подробно са описани действията на всяка една институция и начина на известяване помежду им.

Целта е да се осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия