Новини
Проведе се първото заседание за 2017 г. на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
07.03.2017

Областният управител Васил Михайлов председателства първото заседание за 2017 г. на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
На заседанието присъстваха представители на всички общини от област Перник, териториалните структури на изпълнителната власт и неправителствени организации.
Основна точка от дневния ред на срещата бе обсъждането на план за действие на Съвета през 2017 година.
Планът е базиран въз основа на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България за периода 2015г. – 2020г. и бе приет единодушно от присъстващите. Той поставя акценти върху представянето на добрите практики, въведени в териториалните звена и общините, както и насърчаването на провеждането на срещи във формат „отворени врати” в институциите на местната власт. Други заложени цели в него  са постигането на резултати, като прозрачност в действията на институциите, информираност на гражданите, подобрено взаимодействие и координация между различните институции и като цяло свеждане до минимални стойности на корупционния риск на територията на областта.  Друга антикорупционна мярка е поддържането на актуална и изчерпателна информация на електронните страници на администрациите, касаеща предлаганите административни услуги, издавани общи административни актове, изпълнение на проекти и други.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия